Hlavní - 20.7. TFA Velké Poříčí - 31.8. FC Velké Poříčí

31.8.2021 - FC Velké Poříčí 2021

Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři

Závod
FIRE COMBAT Velké Poříčí 2021
Pořadatel
Termín
 • Úterý 31. srpna 2021
 Ke stažení
Místo konání soutěže
 • HZS KHK, požární stanice Velké Poříčí, ÚO Náchad
 • GPS: 50.4607319N, 16.1843450E
Podmínky účasti
 • Příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové jednotek SDH obcí.
 • Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí a za jejich stav odpovídá vysílající organizace.
 • Všichni účastníci se musí při prezentaci prokázat certifikátem o platném očkování nebo negativním testem na Covid ne starším než 3 dny.
Průběh a pravidla
 • Trať je postavena pro jednoho soutěžícího.
 • Maximální časový limit na provedení je 6 minut.
 • Pokud soutěžící do 3minut nezačne plnit disciplínu kaiser box, pokus bude rozhodčím ukončen.
 • Startuje se po ukončení pokusu, nejdéle v 6 minutových intervalech.
 • Vyhodnoceny budou kategorie mužů a žen. Pro hodnocení kategorie se musí účastnit nejméně 5 závodníků.
 • Maximální počet přihlášených závodníků je 70.
Přihlášky
 • Přihlašuje se přes webové rozhraní tfa.hzscr.cz do 27. srpna 2021.
Kategorie
 • Muži
  • A - 18 až  34 let
  • B - 35 až 44 let
  • C - 45 a více
 • Ženy
  • 18 a více
Startovné:
 • není stanoveno - zdarma
Stravování:
 • formou cestovních náhrad
Časový harmonogram
 • 31. srpna 2021
  • 8:00 – 9:00 - prezence,
  • 9:00 – 9:30 - porada rozhodčích a technické skupiny
  • 9:30 – 9:40 - instruktáž na trati
  • 9:50 - start podle startovního pořadí
  • Vyhlášení výsledků do 30 minut po doběhu posledního závodníka.
Výstroj a výzbroj soutěžících
 • Triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, třívrstvý zásahový oděv včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv, dýchací přístroj bez masky (zajistí pořadatel).
 • O vhodnosti použitelnosti výstroje rozhodne hlavní rozhodčí dle pravidel.
Start:
 • Soutěžící bude vystrojen a připraven ke kontrole nejméně 5 minut před startem.
Disciplíny:
 • Vynesení a vytažení hadice:
  • Stiskem tlačítka se závodník odstartuje a následně vynese hadice sbalené v harmonice na schodišťovou podestu 3.NP před balkón cvičného polygonu a následně vytáhne lanem hadice na balkón polygonu. Nevynesení, nevytažení hadic = diskvalifikace. Při sbíhání musí závodník došlápnout na každý schod, každý vynechaný schod je penalizace 2s.
 • Kaiser box:
  • Závodník přemístí závaží v kaiserboxu pomocí palice, kterou odloží do vyznačeného prostoru. Odložení palice mimo prostor je penalizován 10s.
 • Slalom a roztažení útočného proudu:
  • Závodník proběhne slalomovou dráhu a následně uchopí zavodněný „C“ proud, který roztáhne a sestříkne terč. Neuzavření proudnice je penalizováno 2s, nesestříknutí terče 10 s.
 • Přemístění figuríny:
  • Závodník uchopí figurínu obouruč zezadu („raitekův úchop“) a couváním figurínu přesune do cíle, kde ukončí pokus stiskem tlačítka. Figurína musí mít nohy stále v kontaktu se zemí.

 • Všechny kategorie absolvují stejnou trať.
Technické prostředky:
 • Technické prostředky a překážky zajistí pořadatel.
Velitel soutěže
 • Ing. Lukáš Novák
Hlavní rozhodční
 • Ing. Lukáš Drozdík
Parkování:
 • Je možné parkovat přímo v areálu vedle výcvikového polygonu.
© 2021 Hasičský záchranný sbor ČR