Hlavní - 20.7. TFA Velké Poříčí - 31.8. FC Velké Poříčí

20.7.2021 - TFA Velké Poříčí 2021

Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři

Závod
Přebor HZS ČR v disciplínách TFA
TFA Velké Poříčí 2021
Pořadatel
Termín
 • Úterý 20. července 2021
 Ke stažení
Místo konání soutěže
 • HZS KHK, požární stanice Velké Poříčí, ÚO Náchad
 • GPS: 50.4607319N, 16.1843450E
Podmínky účasti
 • Příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové jednotek SDH obcí.
 • Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí a za jejich stav odpovídá vysílající organizace.
 • Všichni účastníci se musí při prezentaci prokázat certifikátem o platném očkování nebo negativním testem na Covid ne starším než 3 dny.
Průběh a pravidla
 • Soutěží se dle platných pravidel TFA - SIAŘ GŘ 9/2015.
 • Trať je postavena pro jednoho soutěžícího.
 • Soutěž bude rozdělena do 4 úseků (maximální limit na splnění jsou 4 minuty), časy ze všech čtyř úseků budou sečteny a vyhodnoceny.
 • Startuje se v 10. minutových intervalech mezi úseky.
 • Vyhodnoceny budou kategorie mužů a žen.
Přihlášky
 • Přihlašuje se přes webové rozhraní tfa.hzscr.cz do 14. července 2021.
Kategorie
 • Muži
  • A - 18 až  34 let
  • B - 35 až 44 let
  • C - 45 a více
 • Ženy
  • 18 a více
Startovné:
 • není stanoveno - zdarma
Stravování:
 • formou cestovních náhrad
Časový harmonogram
 • 20. července 2021
  • 8:00 – 9:00 - prezence,
  • 9:00 – 9:30 - porada rozhodčích a technické skupiny
  • 9:30 – 9:40 - instruktáž na trati
  • 9:50 - start podle startovního pořadí
  • Vyhlášení výsledků do 30 minut po doběhu posledního závodníka.
Výstroj a výzbroj soutěžících
 • Triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, třívrstvý zásahový oděv včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv, dýchací přístroj bez masky (zajistí pořadatel).
 • O vhodnosti použitelnosti výstroje rozhodne hlavní rozhodčí dle pravidel.
Start:
 • Soutěžící bude vystrojen a připraven ke kontrole nejméně 5 minut před startem 1. úseku.
Disciplíny:
 • Úsek číslo 1:
  • Běh s požárními hadicemi a sbalení dvou hadic B (roztažení hadicového vedení na určenou vzdálenost, sbalení a uložení dvou hadic do boxu).
 • Úsek číslo 2:
  • Keiser box, figurína a bariéra (přemístění závaží v kaiserboxu pomocí palice, přemístění figuríny a přelezení 3m bariéry s lanem).
 • Úsek číslo 3:
  • Vynesení kanystrů, vytažení závaží a snesení kanystrů (vynesení kanystrů 2x15 Kg do 2. NP, vytažení dvou hadic B na laně a snesení kanystrů).
 • Úsek číslo 4:
  • Výběh po schodišti (výběh po schodišti výcvikového polygonu).
Technické prostředky:
 • Technické prostředky a překážky zajistí pořadatel.
Velitel soutěže
 • Ing. Lukáš Novák
Hlavní rozhodční
 • Ing. Lukáš Drozdík
Parkování:
 • Je možné parkovat přímo v areálu vedle výcvikového polygonu.
© 2021 Hasičský záchranný sbor ČR